خرید کتاب Saline Solution and Two More Stories

[ad_1]

مجموعه ای عالی از داستان های اکشن کیت لومر از “عصر طلایی داستان علمی”. ویژه اینجا: “محلول نمکی” ، “قدرتمندترین قورن” و “فرماندار گلاو”.

[ad_2]

کتاب Saline Solution and Two More Stories