خرید کتاب Santa Killer

[ad_1]

خبر برگزاری نمایش برای جشن کریسمس در مدرسه ای در خشن ترین محله ریودوژانیرو توجه بسیاری از اهالی را به خود جلب می کند. شروع با عنوان: ‘Noel Assassin. در این داستان ، شما خواننده ، وقتی یک مادر خوشحال از اولین اجرای عمومی پسرش جورگینیو را می آموزد ، روال زندگی را دنبال می کنید. به خصوص وقتی انگیزه بازیگران مدرسه کاهش خشونت در مکان باشد.

[ad_2]

کتاب Santa Killer