خرید کتاب Satellite System and Seven More Stories

[ad_1]

مجموعه ای عالی از داستان های اکشن HB Fyfe از “دوران طلایی داستان علمی”. ویژه در اینجا: “سیستم ماهواره ای” ، “گوه” ، “درخت پرحرف” ، “این جهان باید بمیرد!” ، “تغییر شکل لجن” ، “تبعید” ، “لونا اسکپاد” و “سفر دور و دور” ”

[ad_2]

کتاب Satellite System and Seven More Stories