خرید کتاب Scorched

[ad_1]

آتش سوزی در جنوب یوتا در جریان است و آرون میرز ، یک آتش نشان داوطلب ، می داند که باید بر روی شعله های آتش تمرکز کند. متأسفانه ، او بیش از حد توسط آتش نشان سابق و کنونی آتشنشان نیویورک ، Xander Wescott ، که برای کمک به مبارزه با شعله های آتش زادگاهش به یوتا باز می گردد ، حواس او را پرت کرده است. او هارون را به عنوان بچه تنبلی که در اطراف او دنبال می کرد به یاد می آورد و برای اینکه چقدر می خواهد بشر هارون را بشناسد آماده نیست.

[ad_2]

کتاب Scorched