خرید کتاب Scream Wolf

[ad_1]

مرد بزرگ توضیح داد: “خانم گرونر هر از گاهی جیغ می کشید ، وقتی که زیاد مشروب می نوشید ، من از اتاق خواب بیرون می آمدم. این ممکن است برای من توبیخ یا فریب باشد ، یا چالش مبارزه با بطری ویسکی ، یا فقط بیان ارزیابی نسبتاً مبهم او از زندگی باشد. اما این هرگز معنای واقعی تر از آن را نداشت … تا امشب. ”

[ad_2]

کتاب Scream Wolf