خرید کتاب Scripting Approaches in Mathematics Education : Mathematical Dialogues in Research and Practice

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان شیوه نگارش فیلم نامه را هم به عنوان رویکردی آموزشی و هم به عنوان ابزاری تحقیق در آموزش ریاضیات به کار برد. این فرصت را برای نویسندگان فیلمنامه فراهم می کند تا استدلال های ریاضی و یا رویکردهای آموزشی خود را بیان کنند. همچنین مجموعه ای از روایت ها را در اختیار محققان قرار می دهد که می تواند با استفاده از دیدگاه های مختلف نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. چندین فصل از استفاده از روش گفت و گو پشتیبانی می کند و مزایا و ویژگی های خاص آن را برجسته می کند. این فصل ها هم پیاده سازی های “سطح پایین” و هم استفاده از یک پلت فرم فناوری ، LessonSketch را بررسی می کنند. در این فصل ها یافته ها و بینش های چندین مطالعه اخیر ارائه شده است که از اسکریپت نویسی در تحقیق و عمل آموزش ریاضیات استفاده کرده اند.

[ad_2]

کتاب Scripting Approaches in Mathematics Education : Mathematical Dialogues in Research and Practice