خرید کتاب Search and Rescue

[ad_1]

پس از حوادث طبیعی و نجات اضطراری ، افسر جستجو و نجات یک کار وحشیانه است که مملو از ساختمان های فروریخته است! فقط بهترین ها و شجاع ترین ها می توانند این کار را انجام دهند. این عنوان سطح 2 است و به طور خاص برای خوانندگان در حال ظهور نوشته شده است. مطابق با استانداردهای Common Core و مربوط به استانداردهای ایالتی. خط تیره! رد پای Abdo Zoom ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

کتاب Search and Rescue