خرید کتاب Sebastopol

[ad_1]

طرحهای سواستوپل ، به انگلیسی به نام طرحهای سواستوپول (پیش از اصلاحات روسی: Севастопольскіе разсказы، tr. Sevastópolʹskiye razskázy ؛ روسی پس از اصلاحات: تجربیات Севастопольские зрасска در حصر محاصره سواستوپل (1854–1855)).

[ad_2]

کتاب Sebastopol