خرید کتاب Self-powered SoC Platform for Analysis and Prediction of Cardiac Arrhythmias :

[ad_1]

این کتاب ، روشهای مورد نیاز برای پیش بینی آریتمی قلبی ، مدتها قبل از وقوع آنها ، بر اساس حداقل داده های ECG ، را ارائه می دهد. نویسندگان اطلاعات کلیدی مورد نیاز برای پردازش خودکار سیگنال ECG را توصیف می کنند ، از جمله پردازش سیگنال ECG ، استخراج و طبقه بندی ویژگی ها. تکنیک های جدید پردازش ECG تطبیقی ​​که در این کتاب معرفی شده است بسیار کارآمد و مناسب برای اجرای در زمان واقعی در ASIC هستند.

[ad_2]

کتاب Self-powered SoC Platform for Analysis and Prediction of Cardiac Arrhythmias :