خرید کتاب Shared Knowledge, Shared Power : Engaging Local and Indigenous Heritage

[ad_1]

این جلد تجربیات و تحقیقات متخصصان میراث ، باستان شناسان و مربیان را برای کاوش رویکردهای جدید و منحصر به فرد مطالعات میراث گرد آورده است. در چند دهه گذشته شاهد افزایش سریع در زمینه مطالعات میراث فرهنگی در سراسر جهان بوده ایم. این افزایش تعداد مطالعات و علاقه عموم و دانشگاهیان منجر به تغییر اساسی در درک میراث و رویکردهای مطالعات میراث شده است. این تغییر همچنین بر درک جوامع ، نحوه مطالعه و محافظت از باقیمانده های فیزیکی میراث و نحوه اشتراک دانش میراث تأثیر گذاشته است. این س theال را مطرح کرد که چه کسی از دانش برخوردار است و چگونه می توان ارزش میراث را به طور موثرتری با جوامعی که سپس به مواد میراثی معنا و ارزش نسبت می دهند ، تقسیم کرد. مطالعات میراث فرهنگی ، تا چند دهه پیش ، به طور انحصاری فرهنگ مادی گذشته را به عنوان بخشی از رویکردهای نخبه مورد مطالعه قرار می داد که حقوق جوامع برای شناخت میراث خود را به کلی نادیده گرفت. علاوه بر این ، متخصصان میراث و باستان شناسان نه این دانش را به اشتراک گذاشته اند و نه با جوامع در مورد میراث خود درگیر شده اند. جوامع نیز عمدتاً از مشارکت در مطالعات میراثی و باستان شناسی محروم بودند. این نوع رویکرد از بالا به پایین در بسیاری از نقاط جهان کاملاً رایج بود. اما مطالعات اخیر و تحقیقات میدانی اهمیت حضور عموم مردم در پروژه ها را نشان داده است و به اشتراک گذاری دانش تولید شده از طریق مطالعات میراث و آثار باستان شناسی برای حفاظت و حفاظت از مواد میراث قابل توجه است. سرانجام دریافته شد که حذف مردم از میراث غیراخلاقی است. این نشریه طیف گسترده ای از مطالعات موردی را با رویکردها و روشهای مختلف از بسیاری از نقاط جهان برای پاسخ به این س questionsالات ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Shared Knowledge, Shared Power : Engaging Local and Indigenous Heritage