خرید کتاب Silicon Valley Start‐ups and Corporate Innovation : Approaches to Resolve the Innovator’s Dilemma

[ad_1]

برنهارد گلد به این س answersال پاسخ می دهد که شرکتهای بزرگتر چگونه می توانند از طریق موفقیت شرکتهای بزرگ و توسعه “رویکرد چرخش” – روشی که ترکیبی از نوآوری شرکتهای نوپا و مهارتهای شرکتهای بزرگ است ، از موفقیت شرکتهای نوپای سیلیکون ولی بیاموزند. دریافت بهترین از هر دو جهان. علاوه بر این ، نویسنده تجزیه و تحلیل عمیقی از اکوسیستم دره سیلیکون را ارائه می دهد و روش های جدیدی از نوآوری در تجارت را برای عصر دیجیتال ، با هدف ارائه قطعنامه نهایی “معضل مبتکر” ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Silicon Valley Start‐ups and Corporate Innovation : Approaches to Resolve the Innovator’s Dilemma