خرید کتاب Smart Secure Systems – IoT and Analytics Perspective : Second International Conference on Intelligent Information Technologies. ICIIT 2017, Chennai, India, December 20-22, 2017, Proceedings

[ad_1]

این جلد مقالات مراجعه شده به دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات هوشمند ، ICIIT 2017 است که در دسامبر 2017 در چنای ، هند برگزار شد. 20 مقاله جامع و 7 مقاله کوتاه ارائه شده با دقت بررسی و از میان 117 مقاله انتخاب شده است. آنها تحقیق در مورد اینترنت اشیا ((اینترنت اشیا) را ارائه می دهند و در بخشهای موضوعی زیر سازماندهی شده اند: امنیت اینترنت اشیا اینترنت اشیا اجتماعی؛ شبکه چیزها؛ و سرویس ها و برنامه های اینترنت اشیا.

[ad_2]

کتاب Smart Secure Systems – IoT and Analytics Perspective : Second International Conference on Intelligent Information Technologies. ICIIT 2017, Chennai, India, December 20-22, 2017, Proceedings