خرید کتاب Spain in British Romanticism : 1800-1840

[ad_1]

این مجموعه از سیزده مقاله ویژه سفارش شده توسط محققان بین المللی نگاهی تازه به تأثیر عمیق جنگ شبه جزیره بر ادبیات و فرهنگ رمانتیک انگلیس دارد. در فصل های هوشمندانه نوشته شده ، پیشرفت اسپانیا توسط شاعران قرن نوزدهم مانند لرد بایرون ، ویلیام وردزورث ، رابرت ساوتی ، ST Coleridge ، Shelleys و Felicia Hemans در مقایسه با دیدگاه اسپانیا در دوران روشنگری به عنوان یک کشور عقب مانده رو به زوال است. مباحث مورد بحث شامل دیدگاه اسپانیا در داستانهای گوتیک ، تجربیات تبعید اسپانیا است که درگیری والنتین دو لانوس و جوزف بلانکو وایت را مثال می زند و رویکرد نویسندگان زن انگلیسی به داستانهای شبه جزیره. اسپانیا در رومانتیسم بریتانیا: 1800-1800 خواندن ضروری برای دانشمندان و علاقه مندان به ادبیات و تاریخ رمانتیک اسپانیا است.

[ad_2]

کتاب Spain in British Romanticism : 1800-1840