خرید کتاب Spirit Through the Heavens : Volume 9

[ad_1]

مرد جوانی که از شهر گرین لیف بیرون آمد فرصتی برای شکستن مهر و موم داخل بدن خود داشت. از آن به بعد ، او می توانست با یک فکر دنیا را تکان دهد و کوه ها و رودخانه ها را با یک انگشت کف دست خرد کند. با پرورش هر دو نیروی رزمی معنوی و روحیه رزمی ، او ده هزار جهان را پیموده است ، نابغه های بی شماری را زیر پا گذاشته و بسیاری از دوستان صمیمی را از شکست خم کرده است! “من سه رمان را تمام کردم ، بنابراین در کل ده میلیون کلمه برای من کافی است. لطفا نگران نباشید و آن را بخوانید! ”

[ad_2]

کتاب Spirit Through the Heavens : Volume 9