خرید کتاب Spirituality at the School Gate : The Importance of Encounter

[ad_1]

معنویت در دروازه مدرسه یک مطالعه جدید ابتکاری و اکتشافی است که در زمینه دین زیسته بنیان نهاده شده است. بررسی کنید که چگونه تعامل عمدی با معنویت باعث ایجاد تغییر در روابط ایجاد شده در دروازه مدرسه می شود و اهمیت دلسوزی و برخورد را بررسی کنید. برخلاف موقعیت روزمره محل کار یا خانه ، دروازه مدرسه که بیشتر زنان در آن ساکن هستند ، یک مکان معنوی فراموش شده و کم مطالعه است. این کتاب آن را به عنوان زمینه ای قابل توجه نشان می دهد و پرتوی متمرکز را به آنچه که به نظر می رسد محلی برای تمرین معنوی غنی و تجسم یافته است ، تابانده است. این امر خوانندگان را ترغیب می کند تا با تعمق بیشتر و قدردانی از حضور خداوند در زندگی روزمره ، به تجربه های روزمره مدرسه خود نزدیک شوند.

[ad_2]

کتاب Spirituality at the School Gate : The Importance of Encounter