خرید کتاب Spirituality, Mental Health, and Social Support : A Community Approach

[ad_1]

مطالعات مراقبت معنوی (SCC) سهم فعلی را در تحقیقات بین المللی در مورد عملکرد بین حرفه ای مراقبت معنوی جمع می کند. این زمینه موضوعی از مطالعات فردی در زمینه های ویژه مراقبت معنوی گرفته تا مشارکت های اساسی و برنامه ای در ایجاد تصویر از خود در زمینه عملی جدید تحقیق و موقعیت آن در علم و سیاست های بهداشتی را شامل می شود. این مجموعه با مشخصات میان رشته ای مشخص می شود و یک بستر انتشاراتی برای گفتمان بین المللی در مورد بهبود معنوی است. علاوه بر تک نگاری های موضوعی ، مطالعات میان رشته ای و گلچین های موضوعی نیز وجود دارد. SSC برای متخصصانی که در زمینه مراقبت معنوی کار می کنند ، همچنین دانشجویان ، محققان و یک جامعه تخصصی عمومی علاقه مند به پزشکی ، مراقبت دام ، پرستاری ، روان درمانی و مددکاری اجتماعی است.

[ad_2]

کتاب Spirituality, Mental Health, and Social Support : A Community Approach