خرید کتاب Spooky Historical Sites

[ad_1]

از برخی از مشهورترین مکانهای خالی از سکنه جهان در سایتهای تاریخی Spooky دیدن کنید. خوانندگان جوان با تاریخچه ، حوادث ناخوشایند و واکنش مخاطبان به سایت های مختلف شبح وار آشنا می شوند. این کتاب همچنین پیشینه تاریخی و حقایق علمی را ارائه می دهد که آنچه واقعاً در جریان است را توضیح می دهد. عکس های پویا و جزئیات گویا باعث می شود خوانندگان احساس کنند که فقط از هر مکان موهای زائد بازدید کرده اند! Big Buddy Books اثری از انتشارات Abdo است ، بخشی از ABDO.

[ad_2]

کتاب Spooky Historical Sites