خرید کتاب Sportsoziologie in 60 Minuten

[ad_1]

کتاب “جامعه شناسی ورزش در 60 دقیقه” مقدمه ای فشرده در مورد این زیر حوزه علوم ورزشی ارائه می دهد. این نشان می دهد که جامعه شناسی ورزش با کدام پدیده ها سروکار دارد و از نظر آن کدام موضوعات مرتبط هستند. به س questionsالات زیر پاسخ داده می شود: جامعه شناسی ورزش چگونه متولد شد ، تا به امروز چگونه پیشرفت کرده است و چه ارتباطاتی با علم مادر آن دارد؟ جامعه شناسی ورزش چه اهداف و وظایف علمی دارد و از چه تئوری هایی برای نزدیک شدن به پدیده ها و موضوعات مرتبط با آن استفاده می کند؟ به چه مشکلات / س questionsالاتی می پردازید و از کدام روش ها معمولاً استفاده می شود؟ این جلد شامل اهداف یادگیری ، س questionsالات کنترلی و مثالی از تمرین است. اکنون پیوندهای پادکست ها ، مجلات و انجمن های کنونی با دقت انتخاب شده و نظر داده شده.

[ad_2]

کتاب Sportsoziologie in 60 Minuten