خرید کتاب Sprachen Lernen : Wie man jede Sprache schnell in nur 168 Stunden (7 Tage) lernt

[ad_1]

یادگیری زبان خارجی به همان زیبایی که تحریک کننده است نیز زیباست. یادگیری زبان با یادگیری سایر رشته ها مانند ریاضیات ، جغرافیا یا شعر گفتن متفاوت است. شما نمی توانید فقط بنشینید و صدها صفحه و فرمول را بخاطر بسپارید و سپس بایستید و به زبان روان و با اطمینان صحبت کنید. این کار به زمان ، صبر ، ذکاوت ، خلاقیت و سخت کوشی نیاز دارد. طی 7 روز آینده ، این کتاب شما را در یک فرایند یادگیری زبان بسیار خاص و موثر راهنمایی می کند.

[ad_2]

کتاب Sprachen Lernen : Wie man jede Sprache schnell in nur 168 Stunden (7 Tage) lernt