خرید کتاب Sprachentwicklung : Entwicklung – Diagnostik – Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter

[ad_1]

این کتاب درسی خلاصه ای از دانش روز در زمینه های توسعه زبان ، تشخیص گفتار و ارتقا language زبان را ارائه می دهد. تمرکز روی کودکان نوپا و پیش دبستانی است. مباحث کتاب اصول و جنبه های خاص رشد زبان در کودکان یک زبانه و چند زبانه را شامل می شود. ناهنجاری های فراگیری زبان و تشخیص آنها ، همچنین در ارتباط با زمینه های دیگر توسعه ، و همچنین امکاناتی برای ارتقا and و درمان مهارت های زبانی در زمینه های مختلف ارائه شده است. همه فصل ها ساختار یکسانی دارند ، از لحاظ نظری پایه ریزی شده اند و توسط متخصصان علوم ، معارف و عمل به وضوح نوشته شده اند. علاوه بر نتایج مطالعات محتوای کلیدی فعلی ، آنها همچنین شامل گزینه های کاربردی خاص و مطالعات موردی هستند.

[ad_2]

کتاب Sprachentwicklung : Entwicklung – Diagnostik – Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter