خرید کتاب Springer Series in Light Scattering : Volume 2: Light Scattering, Radiative Transfer and Remote Sensing

[ad_1]

این کتاب مروری بر تکنیک های نظری و تجربی مدرن در مطالعات پدیده های پراکندگی نور و فرآیندهای انتقال تابشی در رسانه های تصادفی را ارائه می دهد. این مقاله شامل بررسی پراکندگی نور توسط آب دریا و حباب ها و شامل یک فصل جداگانه است که به بررسی سنجش از دور ابرهای بلوری با تمرکز بر شکل ذرات می پردازد – پارامتری که به ندرت توسط تکنیک های سنجش از دور منفعل مورد مطالعه قرار می گیرد. به طور خاص ، آن را ارائه می دهد یک تجزیه و تحلیل جامع از انتقال تابش قطبی در رسانه های پراکنده نور نوری فعال (به عنوان مثال ، chiral) و کشف پیشرفت در طیف سنجی ذرات رسانه ذرات. سرانجام ، این بحث در مورد پیشرفت های جدید در پراکندگی نور برای نظارت بر احتراق است.

[ad_2]

کتاب Springer Series in Light Scattering : Volume 2: Light Scattering, Radiative Transfer and Remote Sensing