خرید کتاب Squatteurs

[ad_1]

یک تریلر جدید که مطمئناً بلر را به عنوان یکی از بهترین نویسندگان هیجان برجسته خواهد کرد! در این هیجان ، بردفورد و هارپر ، یک زوج جوان که اخیراً نامزد شده اند ، تصمیم می گیرند سیستم را کنار بگذارند ، با قوانین بازی می کنند تا بتوانند هزینه زندگی رویاهای خود را با هزینه خانواده دونلی تأمین کنند. آنها با یک برنامه ریزی خوب ، خانه ای را که منظره خود را تعیین کرده اند ، تصرف می کنند. خانواده صاحبان حق را به مارپیچی از جهنم هدایت کنید که به تدریج آنها را به سمت دیوانگی سوق دهد. آیا نورا ، نیک و فرزندانشان قادر به بازگرداندن زندگی و خانه های خود خواهند بود؟ آیا آنها صدمه ای نخواهند دید از طوفانی که به زندگی که سالها برای ساختن آن ساخته بودند ضربه زد؟

[ad_2]

کتاب Squatteurs