خرید کتاب Stability of Thin Rectangular Laminated Composite Plates : Biaxial Compression

[ad_1]

مقاله سال 2020 در موضوع مهندسی – مهندسی عمران ، نمره: 5.0 ، دانشگاه دره نیل ، دوره: مهندسی سازه ، زبان: انگلیسی ، چکیده: هدف این کتاب ارائه یک مقاله کامل و به روز است درمان مقطع یکنواخت صفحات ورقه ای مستطیلی مستطیل شکل در مورد بی ثباتی. روش المان محدود (FEM) برای حل معادلات حاکم بر ورق های کامپوزیت چند لایه نازک و حل آنها با استفاده از تئوری ورق های چند لایه کلاسیک (CLPT) استفاده می شود. صفحات عناصر ساختاری رایج اکثر سازه های مهندسی ، از جمله سازه های هوا فضا ، اتومبیل و مهندسی عمران هستند و مطالعه آنها از نظر تجزیه و تحلیل نظری و تجربی برای درک رفتار چنین سازه هایی اساسی است.

[ad_2]

کتاب Stability of Thin Rectangular Laminated Composite Plates : Biaxial Compression