خرید کتاب Standing in the Shadow of the Master? Chaucerian Influences and Interpretations

[ad_1]

در سایه استاد ایستاده اید؟ تأثیرات و تعابیر چاوزری از جلسه ای در کنگره بین المللی قرون وسطایی 2008 در دانشگاه لیدز بوجود آمد. در این جلد ، متصدی كاتلین A. بیشاپ مجموعه مقالاتی را كه توسط گروهی متنوع و با استعداد از محققان از ایالات متحده ، كانادا و اروپا تهیه شده است ، جمع می كند. مقالات برتری سنتی چاکر در قانون را زیر سوال می برند ، در عین حال تأثیر ماندگار این نویسنده بزرگ انگلیسی در قرون وسطی را تأیید می کنند. مباحث تحت پوشش شامل شکسپیر ، لیدگیت ، گوور ، هنریسون ، داگلاس ، کلنوو ، بوکنهام و گاوین شاعر ، و همچنین ارزیابی روانکاوی مدرن از همسر حمام و گفت و گو در مورد چگونگی ارتباط چاوزر با دانشجویان دانشگاه غوطه ور در فرهنگ قرن 21 است.

[ad_2]

کتاب Standing in the Shadow of the Master? Chaucerian Influences and Interpretations