خرید کتاب Statistics And Computers For Animal And Veterinary Sciences: Fundamentals And Applications

[ad_1]

این کتاب به خوبی برای پاسخگویی به نیازهای دانشجویان علوم دامی و دامپزشکی ، بیوتکنولوژی حیوانات و سایر زمینه های مرتبط تهیه شده است. این کتاب نه تنها برای دانشجویان علوم دامپزشکی بلکه برای کسانی که می خواهند بدانند “چه آماری در مورد آن است” یا حداقل لازم است که با زبان و مفاهیم اساسی آمار آشنا شوند ، به عنوان یک کتاب درسی خدمت خواهد کرد. این کتاب به خوبی در زمینه ایجاد زمینه لازم برای کسانی که دوره های آماری پیشرفته تری از جمله برنامه های تخصصی را می گذرانند ، خدمت خواهد کرد. ویژگی های برجسته عبارتند از: • این کتاب مطابق با برنامه جدید VCI ، 2016 (MSVE-2016) طراحی شده است. • این کتاب برای دانشجویان م institسسات SAU / ICAR و کسانی که برای آزمونهای مختلف رقابتی JRF / SRF آماده می شوند بسیار مفید خواهد بود. • هر فصل از این کتاب شامل یک نظریه کامل خود توضیحی و تعدادی مثال حل شده است. • مثالهای حل شده برای هر مبحث به شکلی زیبا و جالب تر برای درک آسان کاربران ارائه شده است. • موضوع به روشی ساده توضیح داده شد تا دانش آموزان بتوانند به راحتی درک و احساس تشویق کنند که س questionsالات را در مشکلات حل نشده حل کنند.

[ad_2]

کتاب Statistics And Computers For Animal And Veterinary Sciences: Fundamentals And Applications