خرید کتاب Staying Connected While Social Distancing

[ad_1]

این عنوان با توضیح اینکه COVID-19 چیست ، فاصله اجتماعی چیست ، “صاف کردن منحنی” به چه معناست و چگونگی ارتباط همه آنها آغاز می شود. همچنین به بچه ها راه های سرگرم کننده ای برای برقراری ارتباط با دوستانشان ، اعضای خانواده بزرگ و همسایه هایی که احتمالاً شخصاً نمی بینند ، می دهد. این کتاب گزینه های فنی و رایگان را برای ارتباط با دیگران به کودکان ارائه می دهد. همراه با دعوت کردن عکس و تصاویر ، اصطلاحات واژه نامه پررنگ و موارد دیگر. با استانداردهای اصلی مشترک مطابقت دارد و با استانداردهای دولتی همخوانی دارد. Abdo Kids Jumbo اثر Abdo Kids ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

کتاب Staying Connected While Social Distancing