خرید کتاب Stiff Extrusion Briquetting in Metallurgy :

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه مشخصات اکستروژن سفت و سخت بر خصوصیات متالورژی بریکت های اکسترود شده تأثیر می گذارد. تجربه عملی استفاده از اکستروژن سخت در متالورژی که تاکنون بدست آمده نشان می دهد که این فناوری می تواند جایگزینی (به طور جزئی یا 100٪) پخت مخلوط زیست محیطی کند. نویسندگان شروع به بررسی فن آوری های موجود بریکینگ می کنند و بعداً مشخصات فن آوری بریکت اکستروژن سفت و سخت را به خواننده ارائه می دهند. موارد دیگری که به آنها پرداخته می شود کاربردهای بریکت اکسترود شده در کوره های بلند و برای تولید فروآلیاژهای منگنز است. نویسندگان برای کاهش مستقیم تولید آهن ، یک فن آوری بریکت سازی اکستروژن مواد را پیشنهاد کرده و چندین برنامه جایگزین غیر متعارف را لیست کرده اند.

[ad_2]

کتاب Stiff Extrusion Briquetting in Metallurgy :