خرید کتاب Stimme des Herzens : Der gebrochene Krug 1

[ad_1]

مبانی یک اعتقاد تثبیت شده چیست؟ روحیه همه کارها چیست؟ چگونه مهارت های انتقادی را پرورش می دهید و از افراط گرایی جلوگیری می کنید؟ چگونه می توان روحیه اجتماعی ، آموزش فکری ، همسایگی خوب ، خوشبختی و رضایت در خلوت را به دست آورد؟ چگونه با خودخواهی و اختلاف نظر کنار می آیید؟ این کتاب از م. فتح الله گولن ، صدای مهم قلب و دلیل حال ما ، به این س andالات و سایر س similarالات مشابه اختصاص یافته است. نویسنده خوانندگان را به سفری فکری دعوت می کند که از اعماق ذات انسان تا کمال فردی و تعهد اجتماعی گسترش می یابد.

[ad_2]

کتاب Stimme des Herzens : Der gebrochene Krug 1