خرید کتاب Stochastic Finite Element Methods : An Introduction

[ad_1]

این کتاب یک درمان مستقل از روشهای اجزای محدود تصادفی را ارائه می دهد. این به خواننده کمک می کند تا زمینه محکمی در تجزیه و تحلیل تصادفی و قابلیت اطمینان سیستم های سازه ای ایجاد کند و مهندسان را قادر می سازد تا در صورت عدم اطمینان ، تجزیه و تحلیل و طراحی مفاهیم را بهتر کنترل کنند. این کتاب شامل مباحث اساسی مکانیک تصادفی محاسباتی متمرکز بر تحلیل تصادفی سیستم های ساختاری در چارچوب روش اجزای محدود است. مخاطبان هدف عمدتا شامل دانشجویان در یک دوره تحصیلات تکمیلی متخصص در مهندسی سازه هستند ، اما این کتاب همچنین می تواند برای عملکرد مهندسان و متخصصان تحقیق مفید باشد.

[ad_2]

کتاب Stochastic Finite Element Methods : An Introduction