خرید کتاب Stories of Identity among Black, Middle Class, Second Generation Caribbeans : We, Too, Sing America

[ad_1]

این جلد به چگونگی غفلت از مهاجران سیاه پوست ، طبقه متوسط ​​و نسل دوم کارائیب در بحث های امروزی نژاد ، تحرک اقتصادی سیاه پوستان و جوامع مهاجر در ایالات متحده می پردازد. بر اساس یک قوم نگاری غنی ، یندیا لوریک-ویلموت با کاوش در تجارب این نسل در ساختارهای دشوار ظلم و ستم به عنوان کودکان بزرگسال مهاجران کارائیب بعد از 1965 و به عنوان بخشی مهم از طبقه متوسط ​​آفریقایی ، به این ناپیدائی مداوم توجه می کند. . آیا داستان هایی جذاب درباره عملکرد هویتی آنها در فضاهای عمومی و خصوصی به شرکت کنندگان می گوید؟ از جمله “سیاه بودن و ساختن آن در آمریکا” به چه معناست؟ و همچنین محدودیت های نژادی ، جنسیتی و طبقاتی که به عنوان بخشی از یک جامعه فراملی بزرگتر با آن روبرو هستند.

[ad_2]

کتاب Stories of Identity among Black, Middle Class, Second Generation Caribbeans : We, Too, Sing America