خرید کتاب Storm Chasers

[ad_1]

تعقیب کننده طوفان یک کار وحشیانه و پر از پیچ و تاب و شرایط شدید آب و هوایی است! فقط بهترین ها و شجاع ترین ها می توانند این کار را انجام دهند. این عنوان سطح 2 است و به طور خاص برای خوانندگان در حال ظهور نوشته شده است. مطابق با استانداردهای Common Core و مربوط به استانداردهای ایالتی است. خط تیره! رد پای Abdo Zoom ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

کتاب Storm Chasers