خرید کتاب Strategic Management of Market Niches : A Model Framework

[ad_1]

Gorazd Ocvirk الگویی جامع برای مدیریت راهبردهای استراتژیک ایجاد می کند و چارچوبی را برای ساخت یک تئوری مدیریت راهبردهای راهبردی فراهم می کند. بر اساس وضعیت فعلی تحقیق در مورد موضوع طاقچه در داخل ، مدیریت استراتژیک انواع مختلفی دارد اما هیچ چارچوب نظری و روشنی مشخصی برای تکیه بر آن ندارد. این مدل از تحقیقات طاقچه بازار در زمینه مدیریت استراتژیک غایب مانده است و منجر به حالت ابهام مفهومی در این زمینه شده است. مطالب مبانی تحقیق تخصصی ستون نظری مدل طاقچه چارچوب چارچوب مدل بازار طاقچه برای مدیریت استراتژیک گروه های هدف محققان در زمینه علوم سازمانی مدیران و متخصصان درگیر در استراتژی تجارت یا مدیریت استراتژیک نویسنده Dr. Gorazd Ocvirk مدیر یک شرکت مشاوره بازیگری جهانی است.

[ad_2]

کتاب Strategic Management of Market Niches : A Model Framework