خرید کتاب Strategic Marketing : Market-Oriented Corporate and Business Unit Planning

[ad_1]

این کتاب درسی یک دید کلی و روشن از روند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی را ارائه می دهد. نویسندگان یک چارچوب سیستماتیک ارائه می دهند که به ساختار دانش گسترده و پیچیده بازاریابی کمک می کند ، بنابراین دسترسی و استفاده از آن را برای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی آسان تر می کند. بسیاری از گزارش ها و مثالهای کوتاه برای نشان دادن جنبه های کلیدی روند برنامه ریزی بازاریابی ارائه می شوند. محتوا پایگاه اطلاعاتی برنامه ریزی بازاریابی برنامه ریزی تجارت بازار گرا تورستن تومچاک مدیر موسسه دانش مشتری در دانشگاه سنت گالن (ICI-HSG) و استاد بازاریابی در دانشگاه سنت گالن است. دکتر Sven Reinecke مدیر موسسه بازاریابی دانشگاه سنت گالن (IfM-HSG) است. دکتر آلفرد کاس استاد (استاد) در بخش بازاریابی دانشگاه فرای برلین است.

[ad_2]

کتاب Strategic Marketing : Market-Oriented Corporate and Business Unit Planning