خرید کتاب Successful Science and Engineering Teaching : Theoretical and Learning Perspectives

[ad_1]

هدف این کتاب توصیف این است که چگونه یک استاد می تواند یک محیط یادگیری را فراهم کند که به دانشجویان کمک می کند با ماهیت علم و مهندسی کنار بیایند ، مفاهیم علم و مهندسی را درک کنند و در دوره های علوم و مهندسی مشکلات را حل کنند. . این کتاب بر اساس مقالاتی است که در تحقیقات علوم تربیتی منتشر شده و براساس تحقیقات آموزشی (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی) توسط نویسنده طی سالهای متمادی انجام شده است.

[ad_2]

کتاب Successful Science and Engineering Teaching : Theoretical and Learning Perspectives