خرید کتاب Surgery of the Skull Base : Practical Diagnosis and Therapy

[ad_1]

این کتاب از نظر جراحی مغز و اعصاب همه جنبه های جراحی پایه جمجمه را مورد بحث قرار می دهد. گزینه های درمان در درمان آسیب های پایه جمجمه توضیح داده شده و یک مرور کلی سیستماتیک از بیماری های مربوطه گنجانده شده است. تأكید شدیدی روی جنبه های عملی جراحی پایه جمجمه گذاشته شده است: رویكردهای كلاسیك جراحی و همچنین روشهایی كه اخیراً پیشرفت سریع داشته است ، مانند رادیوتراپی استریوتاكسیك و نورورادیولوژی مداخله ای. چندین متخصص بین المللی به طور سیستماتیک درمان آسیب های تروماتیک ، تومورها ، آسیب های عروقی و ناهنجاری های رشد را توصیف می کنند. جراحی پایه جمجمه برای جراحان مغز و اعصاب ، جراحان گوش و حلق و بینی ، جراحان فک و صورت ، متخصصان مغز و اعصاب و رادیولوژی انجام می شود.

[ad_2]

کتاب Surgery of the Skull Base : Practical Diagnosis and Therapy