خرید کتاب Sustainable Energy and Transportation : Technologies and Policy

[ad_1]

این کتاب با در نظر گرفتن بخشهای مختلف استفاده از انرژی و فناوریهای قابل استفاده در این بخشها ، رویکردی یکپارچه برای تأمین نیازهای انرژی به روشی پایدار ارائه می دهد. او در مورد شهرهای هوشمند صحبت می کند ، با تمرکز بر طراحی سیستم های حمل و نقل شهری و منابع انرژی برای تحرک. این برنامه همچنین بازتاب هایی را در مورد مصرف فردی برای اطمینان از پایداری منابع انرژی و فن آوری ها برای کاهش انتشار برای هر دو نوع تحرک و برنامه های ثابت به اشتراک می گذارد. برای مورد دوم ، مطالعات موردی مربوط به مصرف انرژی در بخش تولید و نیازهای انرژی داخلی را بررسی می کند. علاوه بر این ، این جنبه های مختلف توزیع و سیاست مربوط به بخش انرژی و منابع انرژی مانند زغال سنگ و زیست توده را بررسی می کند. این کتاب منبع ارزشمندی برای محققان ، پزشکان و سیاست گذاران خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Sustainable Energy and Transportation : Technologies and Policy