خرید کتاب Synthetic Biology – Metabolic Engineering :

[ad_1]

این مجموعه بررسی کتاب روند فعلی بیوتکنولوژی مدرن را ارائه می دهد. هدف این است که تمام جنبه های این فن آوری میان رشته ای را در جایی که دانش ، روش ها و مهارت های شیمی ، بیوشیمی ، میکروب شناسی ، ژنتیک ، مهندسی شیمی و علوم کامپیوتر مورد نیاز است ، پوشش دهد. در 3-5 سال گذشته این مجموعه همچنین به کشف و کاربردهای جدید می پردازد. مجلدات ویژه به مباحث منتخبی اختصاص دارد که بر روی محصولات جدید بیوتکنولوژی و فرآیندهای جدید برای سنتز و تصفیه آنها تمرکز دارد. به طور کلی ، مجلدات ویژه توسط ویراستاران مهمان مشهور ویرایش می شوند. با این حال ، مسئول و ناشر مجموعه همیشه از دریافت پیشنهادات و اطلاعات اضافی خوشحال خواهند شد. نسخه های خطی به زبان انگلیسی پذیرفته می شوند.

[ad_2]

کتاب Synthetic Biology – Metabolic Engineering :