خرید کتاب Technology for Smart Futures :

[ad_1]

این کتاب ارتباط بین پایداری و فناوری های ارتباطی اطلاعاتی را که به سرعت شیوه زندگی ، یادگیری و تجارت ما را تغییر می دهند ، بررسی می کند. مقدار زیادی از انرژی مورد نیاز برای تأمین انرژی بایت داده Zeta که روزانه از طریق میلیاردها رایانه و تلفن همراه در جهان عبور می کند ، نمی تواند بیش از حد باشد. این مرجع پیشگام این احتمال را بررسی می کند که فناوری های در حال پیشرفت ما به ما اجازه می دهند بحران انرژی جهانی خود را کاهش دهیم ، نه اینکه آن را افزایش دهیم. با پیوند دادن مفاهیم و روندهایی مانند خانه های هوشمند ، داده های بزرگ و اینترنت اشیا with با کاربردهای آنها برای پایداری ، نویسندگان پیشنهاد می کنند که فن آوری های در حال ظهور و همه جا موجود در زندگی روزمره ما به درستی می توانند به عنوان راه حل هایی برای توسعه پایدار آینده ما دیده شوند.

[ad_2]

کتاب Technology for Smart Futures :