خرید کتاب Terrorism, Tourism and the End of Hospitality in the 'West' :

[ad_1]

این کتاب به چگونگی فرسایش تهدیدات معاصر تروریسم در مفهوم مهمان نوازی در غرب می پردازد. فراتر از تأثیرات فوری تروریسم که هر روز در رسانه ها به تصویر کشیده می شود و برنامه سیاست خارجی سیاستمداران در اروپا و ایالات متحده را شکل داده است ، این مطالعه به بررسی چارچوب مفهومی نحوه ظهور و گسترش تروریسم در غرب می پردازد و نحوه تعامل آن را نشان می دهد. با ، و اهداف ، مصرف گرایی اوقات فراغت و صنعت مهمان نوازی بین المللی.

[ad_2]

کتاب Terrorism, Tourism and the End of Hospitality in the 'West' :