خرید کتاب The 21st Century Fight for the Amazon : Environmental Enforcement in the World’s Biggest Rainforest

[ad_1]

این کتاب به روزترین و جامع ترین نگاه به تلاش برای حفاظت از آمازون است که نیمی از جنگل های گرمسیری باقی مانده در جهان را در خود جای داده است. طی پنج سال گذشته ، کشورهای حوزه با تشکیل حمایت از قانون اساسی ، عملیات نظامی ، قوانین سختگیرانه ، نیروهای پلیس ، رویه های قضایی و تلاش های اجتماعی که با هم موانع موجود را بر هم می زنند ، به سردسته احترام به محیط زیست تبدیل شده اند. اقدام قاطع را مدتها عقب نگه داشت با این حال ، حتی چنین پیشرفت هایی برای مهار ویرانی های استخراج نفت ، استخراج معادن ، چوب بری ، سدها ، آلودگی و سایر اشکال اکوسید تلاش می کنند. در هر کشوری ، سیاست ، بوروکراسی ، قوانین نامشخص ، مقامات کم تجربه ، بودجه های کم ، رقابت های منطقه ای ، رقابت بین وزارتخانه ها ، تبانی با مجرمان و تقاضای جهانی برای روغن و مواد معدنی ، محافظت از محیط زیست را فلج می کند. کشورها در ایجاد آژانس های زیست محیطی بهتر هستند ، یعنی کار کردن آنها را بهتر می کنند. این کتاب توضیح می دهد که چرا ، با مطالعات ملی که توسط افراد مقدم ، از مدیران اجرای قانون ملی گرفته تا زیست شناسان و فعالان ، نوشته شده اند.

[ad_2]

کتاب The 21st Century Fight for the Amazon : Environmental Enforcement in the World’s Biggest Rainforest