خرید کتاب The A-Z of Mindfulness : How to Be More Present Every Day

[ad_1]

از چیزهای کوچک قدردانی کنید به قدرت شخصی خود ایمان داشته باشید با طبیعت ارتباط برقرار کنید از هر لحظه هر قطره را فشرده و با کشف هنر آگاهی زندگی را به کمال برسانید. با این ABC مفید از نکات مصور برای یک زندگی آگاهانه ، روش های جدیدی برای برقراری ارتباط با خود و دنیای اطراف و احیای حس شگفتی در زندگی روزمره یاد بگیرید.

[ad_2]

کتاب The A-Z of Mindfulness : How to Be More Present Every Day