خرید کتاب The Autobiography of Alice B. Toklas

[ad_1]

روایتی شوخ و خوب از زندگی گرترود اشتاین و همسرش آلیس بی توکلاس و نگاه اجمالی جذاب به اوایل قرن بیستم پاریس و توسعه فرهنگ مدرنیسم ، که در صدای شریک زندگی او ، آلیس بی نوشته شده است. زندگینامه توکلاس یک دستاورد قابل توجه ادبی است. گاه به گاه کنایه آمیز ، بصیر و گزنده ، زندگی نامه عالی اشتاین از نظر جاه طلبی عمیقا شخصی است و بسیار دامنه دار: وقتی زندگی خود را از اواخر قرن تا دهه 1930 بازگو می کند ، داستان صحنه هنر پاریس را بازگو می کند ، از جمله استادان مدرنیست مانند سزان ، ماتیس و پیکاسو ، تأثیر جنگ جهانی اول بر فرانسه معاصر و برخوردهای وی با چهره های درخشان ادبی مانند ارنست همینگوی و شروود اندرسون.

[ad_2]

کتاب The Autobiography of Alice B. Toklas