خرید کتاب The Avant-Guards: Down to the Wire

[ad_1]

همه این اتفاقات می افتد: لیو و چارلی در تلاشند بفهمند لیو و چارلی بودن به چه معناست ، آخرین بازی فصل اینجاست و تیم به فکر جمع آوری کمک های مالی عالی هستند. اوه والدین همه برای تشویق آنها در پرتنش ترین زمانی که تیم تصور می کند حاضر شدند. خوشبختانه تمام وجود قهرمانی به این بازی یا پیروزی پیشتازان بستگی ندارد ، درست است؟ اوه صبر کنید … نویسنده تحسین شده Carly Usdin (Heavy Vinyl: Riot on the Radio) و هنرمند Noe Hayes (Wet Hot American Summer) سریال های محبوب خود را در مورد عاشق شدن و یافتن تیم شما در داخل و خارج از زمینه خلاصه می کنند.

[ad_2]

کتاب The Avant-Guards: Down to the Wire