خرید کتاب The Aviator – 2. The Long Climb

[ad_1]

1920 ، پاریس. جنگ بزرگ به پایان رسیده است و یوزف و خانواده اش به فرانسه نقل مکان می کنند. یوزف و برادر کوچکترش موسی برای تأمین هزینه های مادر و خواهر و برادرش در کارخانه هواپیما سازی برادران کاودرون در ایسی له مولینو ، نزدیک پاریس کار پیدا کردند. یوزف که هنوز امیدوار است بتواند یک خلبان حرفه ای شود ، با گشت و گذار در فرودگاه هوایی نزدیک آرزوی خود را دنبال می کند. با لهجه آلمانی ، و دستمزد ناچیز یک کارآموز ، او از تحقق جاه طلبی های خود فاصله دارد. اما هنگامی که او متوجه فعالیت های مشکوک باندی می شود که برادرش موسی در آن نقش داشته است ، ابزارهایی را برای رسیدن به هدف خود می بیند ، عواقب آن هرچه باشد …

[ad_2]

کتاب The Aviator – 2. The Long Climb