خرید کتاب The Aviator 3. Airmail to Africa

[ad_1]

1924 ، نزدیک پاریس. یوزف با آدل زندگی کرده است اما هنوز آرزوی پرواز دارد. با این حال حتی با مجوز خلبانی جدیدش ، او فاقد تجربه ای است که باعث شود ایرلاین ها او را جدی بگیرند. او با کسالت و ناامیدی در یک سیرک پرواز مشغول به کار می شود و جایگزین یک راننده آسیب دیده می شود. اگرچه بسیار خطرناک است ، و با وجود مخالفت های آدل ، او آن را فرصتی برای جمع کردن زمان پرواز و اولین قدم برای رسیدن به یک خلبان حرفه ای می داند. هدف او پیوستن به سرویس نامه هوایی جدید است که توسط Latécoère اداره می شود و بعداً به Aéropostale معروف شد. مالک آن قصد دارد خدمات را از تولوز تا داکار گسترش دهد ، پروژه ای پر از خطر … و هیجان!

[ad_2]

کتاب The Aviator 3. Airmail to Africa