خرید کتاب The Awakening of a Rownsder : A Rownsders Short Story

[ad_1]

یک داستان کوتاه در مورد Rownsder با قدرت یخ اما قلب شما را گرم می کند. از وقتی Rownsders: فرزندان خدایان را خواندم ، لورنزو قبلاً قطعه ای از قلب من داشت ، اما کمی بیشتر در مورد اینکه قلب او چقدر بزرگ و پر از احساس خوب است یاد گرفت ، من را بیشتر افسون کرد. خوشحالم من ، که دقیقاً قبل از کریسمس این داستان را خوانده ام و تأمل می کنم که چگونه هنوز می توانیم این نوع عشق را پیدا کنیم – نوعی که در ازای آن چیزی نمی خواهد و همیشه می بخشد – در داستان و زندگی واقعی.

[ad_2]

کتاب The Awakening of a Rownsder : A Rownsders Short Story