خرید کتاب The Basics of Essay Writing

[ad_1]

نایجل واربرتون ، نویسنده پرفروش و مدرس باتجربه ، تمام راهنمایی ها و توصیه های لازم برای بهبود چشمگیر مهارت نوشتن مقاله خود را ارائه می دهد. این کتاب با بحث در مورد این که چرا نوشتن مقاله خوب بسیار مهم است آغاز می شود و از طریق بررسی دقیق دقیقاً همان چیزی که برای بهبود مقاله و نمره خود باید در نظر بگیرید ، ادامه می یابد. در مورد پاسخ به سوال مطرح شده تحقیق کنید و مقاله خود را برنامه ریزی کنید ، یک موضوع را بسازید و پشتیبانی کنید ، سبک و لحن نوشتن خود را بهبود ببخشید. اصول مقاله نویسی با توصیه های خوب و تمرین های عملی پر شده است. دانش آموزان در هر سنی و رشته ای آن را یک کمک آسان برای استفاده و ضروری برای تحصیلات خود می دانند.

[ad_2]

کتاب The Basics of Essay Writing