خرید کتاب The Basics of Pool Billiards : Based on the Knowledge of Jerry Briesath, the Founder of The Pool School. Begin Playing the Sport of Pool Billiards Using the Teaching Methods of the POOL SCHOOL

[ad_1]

Pool School Germany اولین مدرسه استخر اختصاصی در آلمان است که برنامه درسی و روش های آموزشی بر اساس همان مبانی اعمال شده در Pool School USA است. Pool School USA یک آکادمی استخر مشهور آمریکایی است که در مدیسون ، ویسکانسین مستقر است. Pool School USA توسط یکی از باتجربه ترین و موفق ترین مربیان بیلیارد استخر در جهان ، آقای جری بریثات اداره می شود.

[ad_2]

کتاب The Basics of Pool Billiards : Based on the Knowledge of Jerry Briesath, the Founder of The Pool School. Begin Playing the Sport of Pool Billiards Using the Teaching Methods of the POOL SCHOOL