خرید کتاب The Battle of Lepanto

[ad_1]

بیش از یک قرن پس از سقوط قسطنطنیه در سال 1453 ، امپراتوری عثمانی از پیروزی های تقریباً بی وقفه در اروپای شرقی و سراسر مدیترانه شرقی برخوردار بود. در سال 1571 ، جمهوری ونیز و پاپ پیوس پنجم با هم همکاری کردند تا اتحادیه از قدرت های اروپایی را برای رویارویی با نیروی دریایی عثمانی در اژه و مدیترانه تشکیل دهند. این “لیگ مقدس” توسط انگیزه های مختلف و غالباً رقابتی هدایت و تقریباً از هم پاشیده شد ، اما برای لحظه ای کوتاه توانست اختلافات خود را کنار بگذارد و جبهه ای واحد در برابر ناوگان عظیم عثمانی ایجاد کند. جنگ لپانتو. نتیجه این نبرد عواقب گسترده ای برای اروپا ، برای امپراتوری عثمانی و در واقع برای تاریخ جهان خواهد داشت.

[ad_2]

کتاب The Battle of Lepanto