خرید کتاب The Beautiful Place

[ad_1]

تعطیلات سرگرم کننده برای چهار دوست آنها را به منطقه ای می برد که مدت هاست از آنها مراقبت نمی شود و تعطیلات سرگرم کننده آنها را به یک پروژه بازسازی تبدیل می کند. الکس ، رهی ، فینا و مین تصمیم می گیرند که بتوانند در مراقبت از زمین و مراقبت از محیط زیست ما نقش داشته باشند. آنها با کمک همسایگان و دوستان خود ، سطل آشغال را جمع آوری می کنند ، دوباره کاشت می کنند و قول می دهند که به کمک مادر طبیعت ادامه دهند. از روانشناس و نویسنده کارلی دوبر و تصویرگر غریب شنای هندرسون داستانی کاملاً ساده و ترمیمی درباره نقش مهمی که محیط در زندگی ما بازی می کند و مراقبت از دنیایی که در آن زندگی می کنیم ، ارائه می شود.

[ad_2]

کتاب The Beautiful Place